• VIA INZICHT NAAR INVLOED

  advies, methodiek en coaching voor professionals in het sociale domein

 • Wat ik doe

  In de afgelopen 20 jaar heb ik voor vele maatschappelijke organisaties in Amsterdam gewerkt. Als programma ontwikkelaar, coach, leidinggevende en beleidsadviseur. Eerst in vaste dienst, de laatste 7 jaar ad interim en freelance.

   

  Na lange tijd in het veld te hebben gewerkt met jongeren en alleenstaande tienermoeders, help ik nu professionals in het sociale domein zich met kennis en kunde te blijven ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij hun cliënten nog beter begeleiden om het heft in eigen hand te nemen en hun leven actief vorm te geven.

   

  Dat doe ik door:

  broken image

  Bevordering deskundigheid

  Gericht op inhoud

  • Ontwikkelingstrajecten: kwaliteitsverbetering van teams
  • Methodiekontwikkeling: ontwikkelen, verbeteren en beschrijven van werkwijzen, introductie van nieuwe systematiek  
  • Coaching: stimuleren en begeleiden van professionele ontwikkeling (ACC gecertificeerd)
  broken image

  Verbetering samenwerking

  Gericht op proces

  • Kwartiermaker: opzetten, vormgeven en vlot trekken van projecten
  • Leidinggeven: projectteams aansturen, verandertrajecten doorvoeren en effectiviteit verhogen
  • Coaching: begeleiden van de persoonlijke ontwikkeling (ACC gecertificeerd)
 • Hoe ik werk

  1. Mensen vrijer maken

  broken image

  Heel bewust heb ik gekozen om te werken in het sociale domein. Eerst met mensen met complexe problemen, waaronder jongeren en tienermoeders, daarna door de professionals die deze groepen begeleiden te helpen hun werk beter te doen.

   

  Door deze verschillende ervaringen heb ik geleerd dat het niet uitmaakt of het gaat om een Marokkaanse tienermoeder die telkens te laat op haar werk verschijnt, of om een veertigjarige professional die moeite heeft met samenwerken. Of je nu hinder van je eigen obstakels ondervindt, je team beter wil laten samenwerken of de relatie tussen leidinggevende en medewerker moet verbeteren, iedereen die iets wil veranderen heeft dezelfde stappen te doorlopen:

  1. bewustwording van je eigen gevoel en gedrag, leidt naar... 
  2. inzicht in de achtergronden van dat gevoel en gedrag, wat mogelijkheden geeft om... 
  3. situaties en gedrag actief te sturen en te beïnvloeden, waardoor je gericht kunt zoeken naar de juiste handvatten om... 
  4. gedrag aan te passen.

  Door je eigen aandeel in de som te veranderen, krijg je invloed op de uitkomst. En dat maakt vrijer.

  2. Harde lijn in softe sector

  broken image

  Ik geloof in openheid, duidelijkheid en eigen verantwoordelijkheid. Dat is zeker bij maatschappelijke organisaties niet altijd de cultuur. Maar je kan alleen beter worden in je werk, beter samenwerken als team en beter functioneren als organisatie, wanneer je elkaar aanspreekt als het moet en prijst als het kan. Wanneer je verschillen en vooroordelen durft te onderkennen en benoemen. Wanneer je conflict niet schuwt en observaties deelt.

   

  Het is mijn stellige overtuiging dat er alleen iets verandert als mensen zichzelf verantwoordelijk voelen. Hoe vinden de mensen wie het betreft zelf dat het gaat? Wat is goed en wat kan beter? En vervolgens, wat is je eigen aandeel in de situatie en hoe kun je bijdragen aan de verbetering ervan?

  De antwoorden vormen de wegen naar het doel dat je voor ogen hebt.

   

  Om de kritische, maar opbouwende blik te stimuleren, om te kunnen confronteren en mensen van elkaar te laten leren, is de relatie van essentieel belang. Daarom bouw ik eerst aan veiligheid en vertrouwen, voordat de inhoud van de vraag en de aanpak aan de orde komen.

  3. Oog voor organisatiepolitiek en cultuur

  broken image

  Elke organisatie heeft zijn eigen cultuur en stakeholders. Het is vaak laveren tussen de verschillende belangen en lagen in een organisatie. Een subtiel spel dat ik door mijn lange ervaring goed ben gaan beheersen en waarbij ik me laat leiden door mijn waarden betrouwbaarheid, compassie en onafhankelijkheid.

   

  Ik kan hard zijn op de inhoud, maar ik ben zacht op de relatie. Wil je iets gedaan krijgen, dan moet je mensen meekrijgen. En om mensen mee te krijgen, moet je ze voor je zien te winnen. Want ik geloof: initiëren is verbinden. Bevorderen is verbinden. Veranderen is verbinden.

  Staat jouw organisatie voor een verandering? Is er een project dat moet worden gestart of vlot getrokken? Een kwaliteitsslag die moet worden gemaakt of wil je je mensen laten begeleiden in hun ontwikkeling?

  Ik pak de klus graag met beide handen aan!